在线商店

Besplatni i struni planovi tehni ke podrške

我认为这是一种错觉

U današnjem svijetu, tehnološki napredak doveo je do povećanja potražnje za uslugama tehni ke podrške。Sa našim planovima tehni ke podrške, nudimo niz opcija podrške kako bismo zadovoljili Vaše poslovne potrebe。Bez obzira da i ste mala i velika kompanija, imamo pravi plan koji odgovara Vašim zahtevima。U ovom lanku predstavićemo naše pakete tehni ke podrške, uključujući cene i opise usluga。


Besplatni计划podrške

Vrijeme obrade: 5-10 dana
Nivo podrške: Osnovni (rukovanje zajedni kim tehni kim pitanjima, uputstva za korišćenje dokumentacije, linkovi ka relevance nihni kim lancima,视频仪表kcije i slinno)
在obrade:电子邮件(视频聊天在daljinska podrška se dodatno naplaćuju)
Cijena: besplatno
Trajanje ugovora: Trajno
Naplata: nijedan。

opi usluge:

Osnovna tehni ka podrška se nudi svim kupcima i zainteresovanim stranama i obrađuje se na osnovu pririiteta utvrđenog okivanim ilrealizovanim obimomoposlovanja, kao vremenom prijema zahteva。Zahtevi koji spadaju ovu group podrške mogu se odnositi na pojašnjenja funkcija standardnih uređaja, uputstva za implementaciju hardvera, pomoski pri izboru odgovarajućeg SDK-a, uputstva za korišćenje SDK u okviru implementranih funkcija (bez obrade zahteva za proširenje i prilagođavanje za rad u neobjavljenim programskim jezicima ili razvojnim okruženjima)。Besplatna podrška uklju uje podršku za实现achiju硬软件μFR系列,khii硬软件系列DL533N i DL533R。

NAPOMENA: Izveštaji o greškama se obrađuju优先考虑svim planovima podrške。

标准计划 ke podrške

Vrijeme obrade: 24-48 sati
Nivo podrške: Basic + rešavanje problema sa implementacijom hardvera, fabri ko resetovanje, preporuke SDK-a i pomoki u implementaciji, pomoki pri postavljanju uređaja, rešavanje umereno složenih tehnikih problema i kategorizacija prijavljenih problema kao grešaka ili potreba za pomoći u istraživanju i razvoju。
naobrade: e-pošta (VoIP, sastanak uživo i pomoski na daljinu, ako TS代理ne proceni da su nephodni, naplaćuju se po zapo etoj sesiji sa populustod 50%)
西耶拿:80欧元
Promotivna cijena: 60欧元
Godišnja promocija预板:360欧元(30欧元,mjese no)
Trajanje ugovora: 3 mjeseci, 6 mjeseci, 1 godina
钠:jednokratno ili mjese no

opi usluge:

Ovaj plan omogućava obradu dve karte za podršku mese no ili jedne karte za podršku koja sadrži složeniji zahtev, a u oba sluza aja vremme potrebno za obradu nije duže od dva radna sata。Usluga obuhvata sve opcije Plana besplatne podrške, kao i napredne usluge opisane u odeljku“Nivo podrške”。Zahtevi se obrađuju sa većim优先级u odnosu na besplatnu podršku, odnosno uzimaju se na rad najkasnije 48 sati nakon prijema zahteva。stru na podrška uklju uje podršku za实现achiju硬软件μFR系列,kaoi硬软件系列DL533N i DL533R。

NAPOMENA: Izveštaji o greškama se obrađuju优先考虑svim planovima podrške。

Standardni PLUS计划网址: ke podrške

Vrijeme obrade: 24-48 sati
Nivo podrške: Basic + rešavanje problema sa implementacijom hardvera, fabri ko resetovanje, preporuke SDK-a i pomoki u implementaciji, pomoki pri postavljanju uređaja, rešavanje umereno složenih tehnikih problema i kategorizacija prijavljenih problema kao grešaka ili potreba za pomoći u istraživanju i razvoju。
naobrade: e-pošta (VoIP, sastanak uživo i pomoski na daljinu, ako TS代理ne proceni da su nephodni, naplaćuju se po zapo etoj sesiji sa populustod 15%)
塞纳:160欧元宣传片:80
欧元Godišnja preplata promocija: 480欧元(40欧元)

meseč没有)

Trajanje ugovora: 3 meseca, 6 meseci, 1 godina
钠:jednokratno ili mese no

opi usluge:

Ovaj plan omogućava obradu više od dev karte za podršku mese no bilo kognivoa složenosti, a vremme potrebno za obradu svih zahteva nije duže od pet radnih sati。Ako je potrebno, klijent može kupovinom podrške za pomoski uživo uz odobreni popust od 15% na redovnu cijenu usluge。Usluga obuhvata sve opcije Plana besplatne podrške, kao i napredne usluge opisane u odeljku“Nivo podrške”。Zahtevi se obrađuju sa većim优先级u odnosu na besplatnu podršku, odnosno uzimaju se na rad najkasnije 48 sati nakon prijema zahteva。stru na podrška uklju uje podršku za实现achiju硬软件μFR系列,kaoi硬软件系列DL533N i DL533R。

NAPOMENA: Izveštaji o greškama se obrađuju优先考虑svim planovima podrške。

高级计划podrške po satu

Vrijeme obrade: 24-48 sati
Nivo podrške: Napredan (obezbeđen od strane tima za istraživanje i razvoj direcktno)
nabrade: e-mail i uživo
希耶拿:160欧元/座
Promotivna cijena: 80欧元/座
Trajanje ugovora: jednokratno
Interesovanje: jednokratno

opi usluge:

Ova usluga uklju uje ubrzani odgovna jejean zahtev klijenta, koji uklju ujevremme potrebno za rukovanje zahtevom i isporuku rešenja pismeno, usmenom i udaljenom pomoći, ili mešavinom ove ve usluge, a ve u periodojednog sata。

tehni ku podršku pruža tim za istraživanje i razvoj u pisanoj formi。

  • Podrška odgovorna ulaznice尽快
  • Uslugu保诚ž一Tim za istraživanje I razvojdirektno
  • Jedna kupljena preplata odnosi se na吉丹·拉达Na rezoluciji ulaznica

NAPOMENA: Izveštaji o greškama se obrađuju优先考虑svim planovima podrške。


现场技术和远程援助计划

vremme obrade: u zakazanom vremenu
Nivo podrške: na zahtjev
通话方式:VoIP、sastanak uživo、pomomoki na daljinu、电话、药品、公共电话
欧洲:60欧元/ 30分钟促销:30欧元/ 30分钟

Trajanje ugovora: jednokratno
naplaćivanje: jednokratno

opi usluge:

Usluga se odnosi na sve vrste podrške koje zahtevaju verbalne konsultacije uživo。


U zaklju ku, naši paketi tehni ke podrške nude širok专家opcija koje odgovaraju potrebama bilo kojeg korisnika alata za razvoj数字逻辑。Sa našim paketima, klijenti mogu dobiti osnovnu ili naprednu tehniku podršku, u zavisnostid njihovih potreba。nashitim za podršku je uvek na raspolaganju za pružanje pomoći i posvećen je rešavanju svih tehni ikh problema koji se pojave。Kontaktirajte as danas da saznate više o našim paketima i da pronađete onaj koji je pravi za vas!

Za naru ivanje željene usluge tehni ke podrške, molimo vas da proverite dostupne溢价USLUGEU našoj web prodavnici。

Za podnošenje ulaznice Za tehni ku podršku, popuniteObrazac za tehni ku podršku

Baidu
map